NADĚJE A RIZIKA DIGITÁLNÍHO VĚKU

WORKSHOP 04: 21.- 22. 11. 2016, Brno

FOTOGALERIE

Přednášky a přednášející:

Ing. Tomáš Přibyl (nezávislý publicista a konzultant v oblasti informačních a komunikačních technologií) - Chyby, které za nás udělali jiní
Mons. prof. PhDr. Petr Piťha, CS., dr.h.c. - Vývoj techniky
Mgr. Jan Pačes, Ph.D. (Ústav molekulární genetiky AV ČR) - Bioinformatika: Jak veliké genetické rozdíly jsou důležité - srovnání člověka a šimpanze
RNDr. Barbara Zitová, Ph.D. (ÚTIA AV ČR) - Místo lupy počítač – jak se dostat za hranice lidských možností
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D. (Fakulta informatiky MU Brno) - Identita v počítačových a komunikačních systémech
Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D. , Mgr. Radim Štampach, Ph.D. (Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta MU Brno) - Neztraťte se ve světě digitálních map
Mgr. Roman Neruda, CSc. Ústav informatiky AV ČR - Vzpoura mozků

NADĚJE A RIZIKA DIGITÁLNÍHO VĚKU
- výzkumný program Strategie AV21

Příchod digitálního věku se ohlašuje rostoucím přívalem digitálních informací. Považujeme již za samozřejmé, že lékařské přístroje rozhodují o podpoře základních životních funkcí, auta jsou vybavována prvky korigujícími nedokonalá rozhodnutí řidiče, automatické systémy se starají o distribuci vody a energie. S internetem je spojena značná část běžného života od nakupování, bankovních služeb až po komunikaci s úřady. Počítače nám na jednu stranu zkvalitňují život v dosud nebývalé míře, na druhou stranu mohou představovat zdroj vážných rizik.

Obsahem dvoudenních setkání jsou přednášky odborníků z výzkumných institucí i významných firem, kteří budou populární formou hovořit o škále témat od počítačových virů a šíření propagandy na sociálních sítích, až po inteligentní algoritmy rozpoznávání obrazu a podpory forenzní analýzy. Důležitou součástí workshopů je prostor ke společným diskusím a neformálnímu setkávání účastníků.

WORKSHOPY

Ústav informatiky AV ČR pořádá ve spolupráci s Ústavem teorie informace a automatizace AV ČR a Matematickým ústavem AV ČR v rámci programu Strategie AV21 sérii workshopů na téma Nadějí a rizik digitálního věku.

WORKSHOP 01: 17.- 18.3. 2016,
ÚI AVČR, Praha

FOTOGALERIE

Přednášky a přednášející:

Ing. Babak Mahdian, Ph.D. (ÚTIA AV ČR) - Jak moc můžeme věřit publikovaným fotografiím?
plk. RNDr. Hana Eliášová, Ph.D. (Kriminalistický ústav Praha Policie ČR) - Moderní trendy forenzní antropologie
Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D. (Policejní akademie České republiky v Praze) - Znovuzrození steganografie
Mgr. Josef Šlerka (Filozofická fakulta UK v Praze) - Řekni mi co lajkuješ a já ti povím, kdo jsi
Ing. Ladislav Beneš, CSc. (Ústav informatiky AV ČR) - Může můj počítač ohrozit internet?
Ing. Michal Salát (Avast Software)

WORKSHOP 02: 26.- 27.5. 2016,
ÚTIA AVČR, Praha

FOTOGALERIE

Přednášky a přednášející:

RNDr. Barbara Zitová, Ph.D. (ÚTIA AV ČR) - Místo lupy počítač – jak se dostat za hranice lidských možností
por. Alena Pejčochová, M.A. (Policie ČR) - Jak se bezpečně chovat na internetu
prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc. (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vysoká škola finanční a správní) - Naděje digitálního světa při vyšetřování zločinů
Ing. Milan Zajíček, Ph.D. (ÚTIA AV ČR) - Umění klamu – lehký vhled do sociálního inženýrství
Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (Katedra psychologie Pedagogické fakulty UK) - Virtuální světy aneb realita jako rozbitá hra?
Andrea Kropáčová (CESNET) - Digitální stopa
Ing. Jiří Palyza (Národní centrum bezpečnějšího internetu) - Svět se mění. Stíháme?
návštěva sídla Avast software s přednáškou Cesty k nákaze a ukázkami počítačové bezpečnosti

WORKSHOP 03: 17.- 18. 10. 2016, Ústí nad Labem

FOTOGALERIE

Přednášky a přednášející:
Martin Hausenblas, MBA (Adler, Liftago) - Neuroleadership
Ing. Ladislav Beneš, CSc. (ÚI AV ČR) - Může můj počítač ohrozit internet?
Ing. Babak Mahdian, Ph.D. (ÚTIA AV ČR) - Jak moc můžeme věřit publikovaným fotografiím?
JUDr. Jan Kolouch, Ph.D. (CESNET) - Digitální stopa; Sociální sítě
PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA (Ústav pro jazyk český AV ČR) - Internetová jazyková příručka
Mgr. Květuše Sýkorová (PřF UJEP v Ústí nad Labem, Katedra informatiky) - Kryptologie dříve a nyní

PRO ÚČASTNÍKY

Workshopy jsou určeny pro učitele a studenty středních škol, vysokoškolské učitele a zaměstnance firem i státních institucí, kteří se zajímají o problematiku informatiky a jejího vlivu na společnost. Účast na workshopech je hrazena pořadateli, ale kapacita je omezená, proto prosíme zájemce o registraci na telefonických a emailových kontaktech uvedených v kontaktech.

Kontakt