AIL025 Evoluční algoritmy I

Kontakt

Petra Vidnerová: petra(at)cs.cas.cz

Rozvrh

Zápočet

Během semestru je možné sbírat body za úkoly zadávané na cvičeních (řešení lze zasílat i zpětně). Na zápočet je potřeba 29 bodů.
Kdo má dost bodů, přineste si 8. 1. index. (8.1. je ještě možné získat 5 bodů za předstírání aktivní účasti na cvičení)
Zápočet můžu zapsat i 21. ledna a 4. února v čase a místě zkoušky.
Aktuální stav.

Co se dělo na cvičení

Užitečné odkazy