Kodovani cestiny: ASCII , CP1250(windows ), ISO-8859-2

KČT Praha - Elektrofakulta

KČT Praha - Elektrofakulta je součástí Klubu Českých Turistů a současně je začleněn do fakultní tělovýchovné jednoty VSK Elektrofakulta Praha. Činnost je orientována předevąím na zajímavé akce pro studenty FEL podle jejich zájmů a časových moľností. Hlavní těľiątě činnosti dnes spadá do turistiky na běľkách v zimě a pěąí a vysokohorské turistiky (VHT) v letě. V omezené míře se věnujeme i cykloturistice a vodní turistice.

Aktuální informace jsou publikovány také na nástěnce v Dejvicích ve vitríně vedle učebny 309 .Zde jsou také uvedeny podrobnějąí informace pro případné zájemce o členství v klubu. Klub má i nadále zájem o nové členy a to zejména z řad studentů niľąích ročníků. Informace u níľe uvedených funkcionářů klubu, administrativní náleľitosti: členství v TJ na sekretariátu KTV, klubové členství V.Botlíková.

Členové klubu si mohou pro akce vypůjčit mapy a průvodce u V.Botlíkové a případně i některý daląí materiál ve skladu KTV.

Hlavní funkcionáři klubu ( u kterých lze také získat podrobnějąí informace):

 

 

Daląí aktuální informace jsou na nových internetových stránkách http://sport.feld.cvut.cz/vsk/turisti/index.php

Přehled akcí v r. 1997

Přehled akcí v r. 1998

Přehled akcí v r. 1999

Přehled akcí v r. 2000

Přehled akcí v r. 2001

Přehled akcí v r. 2002

Přehled akcí v r. 2003

Přehled akcí v r. 2004

Přehled akcí v r. 2005

Přehled akcí v r. 2006

Přehled akcí v r. 2007

 

 

Plán práce na rok 2008 byl schválen výroční členskou schůzí, ale jako vždy bude možno jej doplňovat podle zájmu členů i v průběhu roku.

Uskutečněné akce:

Nejbližší plánované akce:  
Podrobnosti akcí jsou upřesňovány e-mailem buď přímo s vedoucím akce nebo přes společnou diskusní skupinu

Daląí akce budou doplňovány podle zájmu členů na oddílových schůzkách.

Sledujete-li netrpělivě před akcí počasí, dovolím si dát několik typů
na různé druhy předpovědí:mapa sráľek na 10 dní,mapa na 10 dní, 
Další podrobnosti o počasí na meteo.vsb.cz/ /trocha teorie je také potřeba/,
 physik.uni-karlsruhe.de , wxp.atms.purdue.edul
Zajímavé povídání o vybavení na turistiku doporučuji prohlédnout na 
adrese http://www.svetoutdooru.cz

Dotazy, připomínky: lada@cs.cas.cz 
Poslední změna: 9.3.2006