prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc.

Soupis publikovaných prací

Rejstřík spoluautorů

Seznam časopisů

Bibliografie v číslech

Klíčová slova

WOS v číslech

DBLP v číslech

Použité zdroje
Soupis publikovaných prací
prof. RNDr. Jiřího Wiedermanna, DrSc.
řazený podle roku vydání, typu dokumentu
a názvu, zpracovaný ke dni 24. 4. 2013 knihovnou
Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i.
k příležitosti 65. narozenin autora.

Technical report V-1180


© Knihovna ÚI AV ČR, v. v. i. 2013
© Grafické zpracování Hana Bílková 2013