Doc. Ing. Václav Šebesta, DrSc.

Publikované práce

Výzkumné zprávy

Citované práce

Soupis publikovaných prací

řazený podle roku vydání, typu dokumentu a názvu, zpracovaný
v říjnu 2015 knihovnou Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i.
k příležitosti 70. narozenin autora.Technical report V-1226

Použité zdroje

Poděkování


© Knihovna ÚI AV ČR 2015