prof. RNDr. Jiří Rohn, DrSc.

Soupis publikovaných prací

Soupis citovaných prací 

Nejvíce citované práce

Spoluautoři

Seznam časopisů

Bibliografie v číslech

Klíčová slova

WOS v číslech

WOS a obory

WOS a země citujících autorů

WOS a citační mapy

Scopus v číslech

MathSciNet v číslech

Zentralblatt MATH v číslech

Použité zdroje
Slovo na úvod aneb chvála knihovnické profese

Knihovna Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i. si vám
dovoluje předložit „Soupis prací pana profesora
RNDr. Jiřího Rohna, DrSc., zpracovaný
k příležitosti 65. narozenin autora,
doplněný citačním ohlasem a scientometrickými
a statistickými daty“.

Na pana profesora jsme mysleli při všech činnostech,
které se zpracováním bibliografie souvisí ‐
vyhledávání a ověřování bibliografických citací,
doplňování citačního ohlasu,
kontroly správnosti odkazů, ...

Uvědomovali jsme si, že právě díky této naší profesi,
můžeme žít svůj každodenní život ve společnosti
výjimečných vědeckých osobností.
Jsme za to vděčni.

Vážený pane profesore, chceme Vám popřát
k narozeninám zdraví a štěstí.
Také Vám chceme poděkovat za všechna
milá setkání v knihovně při vyřizování
Vašich požadavků, ale i ve společné kuchyňce
při přípravě kávy a čaje, kdy jste rozšiřoval
naše obzory svými postřehy, drobnými příběhy
a bavil nás svým humorem.

Těšíme se na všechna další setkání s Vámi.

                                      Za knihovnu Ludmila Nývltová

V Praze, 3. června 2012

Jiri Rohn