prof. Ing. Mirko Novák, DrSc.

Publikované práce

Výzkumné zprávy

Použité zdroje


Soupis publikovaných prací

řazený podle roku vydání, typu dokumentu a názvu, zpracovaný
k dubnu 2018 knihovnou Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i.
s ohledem na dostupnost uvedených prací.


Technical report V-1256


Poděkování

O autorovi


© Knihovna ÚI AV ČR 2018