prof. Ing. Ladislav Lukšan, DrSc.

Soupis publikovaných prací

Soupis výzkumných zpráv

Soupis citovaných prací

Nejvíce citované práce

Software

Rejstřík spoluautorů

Seznam časopisů

Bibliografie v číslech

Klíčová slova

MathSciNet

WOS v číslech

SCOPUS

Zentralblatt MATH

Použité zdroje

Soupis publikovaných prací
prof. Ing. Ladislava Lukšana, DrSc.
řazený podle roku vydání, typu dokumentu a názvu, zpracovaný ke dni 14. 9. 2013 knihovnou Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. k příležitosti 70. narozenin autora.

Technical report V-1181


© Knihovna ÚI AV ČR, v.v.i. 2013
© Grafické zpracování Hana Bílková 2013Pábitelem se nazývá člověk, který je rovněž navštíven inspirací a říká věty, o kterých rozumní lidé  říkají, že jsou nerozumné, a dělá věci, které slušní lidé nedělají, a tím ztrácí hranice mezi realitou a fantazií. Je to člověk svérázný, originální, věci dělá jinak, s přesvědčením, rád si domýšlí realitu, zkresluje ji,  pro něho to pravda  ale je a dělá mu to radost. Vypravěč, který svým osobitým způsobem miluje život a hledá ...