doc. RNDr. Ivan Kramosil, DrSc.

Soupis publikovaných prací

Soupis výzkumných zpráv

Použité zdroje

Soupis publikovaných prací

řazený podle roku vydání, typu dokumentu a názvu, zpracovaný
v květnu 2015 knihovnou Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i.


Technical report V-1224
Poděkování
© Knihovna ÚI AV ČR, v.v.i. 2015
© Grafické zpracování Hana Bílková 2015