prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc.

Soupis publikovaných prací

Přehled citací - WoS/ResearcherID

Soupis citovaných prací  do r. 2013

Nejvíce citované monografie - citační ohlas 2022

Nejvíce citované články v časopisech - citační ohlas 2022

Nejvíce citované práce

Rejstřík

WOS a citační mapy

WOS h-index a grafy

WOS h-index a grafy - pokračování

Použité zdroje
Soupis publikovaných prací
prof. RNDr. Petra Hájka, DrSc.
řazený podle roku vydání, typu dokumentu a názvu, zpracovaný ke dni 6. 2. 2010 knihovnou Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i.
k příležitosti 70. narozenin autora.

Technical report V-1070


Opravené a aktualizované vydání - únor 2013


English version of this website - List of published works of prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc.


Petr Hájek