prof. RNDr. Miroslav Fiedler, DrSc.

Soupis publikovaných prací

Soupis citovaných prací 

20 nejvíce citovaných prací

Spoluautoři

Seznam časopisů

Bibliografie v číslech

WOS v číslech

WOS a obory

WOS a citační mapa

Scopus v číslech

MathSciNet v číslech

Články o autorovi

Použité zdrojeAktualizace 2016:


Vážení přátelé,

dovolujeme si vám předložit soupis publikovaných prací pana profesora RNDr. Miroslava Fiedlera, DrSc., který naše knihovna zpracovala k příležitosti jeho 85. narozenin.

Náš plán vydat kompletní, úplnou bibliografii pana profesora se v průběhu práce ukázal jako příliš ambiciózní a nakonec jsme pokorně slovo „úplný“ raději vynechali. Správnost všech bibliografických citací, které v soupisu uvádíme, jsme ověřili ve zdrojích, jejichž seznam je k dispozici v posledním souboru tohoto CD-ROMu. Tento seznam je však jen pouhým výčtem a nezachycuje krásnou atmosféru spolupráce, která vznik bibliografie doprovázela.

Za tuto příjemnou a velmi povzbuzující skutečnost bych chtěla poděkovat všem kolegyním knihovnicím z nejrůznějších knihoven v ČR, které nám ochotně pomáhaly, zvláště pak Mgr. Jarmile Štruncové a paní Marii Škvainové z knihovny Matematického ústavu AV ČR, v. v. i.

Za grafický návrh a zpracování obálky a za návrh a technické zpracování vnitřní struktury CD-ROMu patří díky sekretářce  odd. 21 paní Haně Bílkové.

Největší podíl na vzniku bibliografie má naše kolegyně RNDr. Nina Ramešová, která od r. 2000 v knihovně ÚI doplňuje a spravuje databázi ASEP.

Zdroj nejvzácnější - pana profesora Fiedlera - jsme však využít nemohli, protože jsme bibliografii připravovali jako překvapení, jako dárek  k narozeninám.

Vážený pane profesore, pro naši knihovnu bylo velkou ctí, že jsme mohli soupis Vašich publikovaných prací uspořádat.

Za knihovnu Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i. Ludmila Nývltová

V Praze, 31. května 2011

Miroslav Fiedler

"Já jsem měl úspěchy v matematice snad proto, že jsem měl invenci a techniku. Tedy fantazii, co všechno by mohlo platit, a prostředky, jak to dokázat."

"Problém s matematikou je jinde než v talentu, matematika tvoří propojený celek a jakýkoli výpadek se těžko dohání."

Miroslav Fiedler