O akci

Ústav informatiky pořádá každoroční formální setkání svých doktorandů, na kterou jsou velmi srdečně zváni též doktorandi z dalších spřátelených ústavů, školitelé a další vědečtí pracovníci. Účast je dobrovolná, ale je to jedinečná příležitost seznámit se více s ostatními studenty. Akci organizují sami doktorandi a jedná se vždy o příjemné setkání s již mnohaletou tradici, odkazy na předchozí ročníky jsou k dispozici zde: 1996-2012, 2013, 2014, 2015, 2016 a 2018.

Na programu budou prezentace doktorandů ve formě popularizačních přednášek, jejichž cílem bude přiblížit téma své dizertační práce ostatním účastníkům. Kromě studentských prezentací se můžete tradičně těšit na zvané přednášky z různých oborů a další aktivity.

Vybrané fotky z letošního ročníku doktorandských dnů jsou k dispozici zde a v online galerii na flickru.

Financování pobytu

Ústav informatiky hradí pobyt všem účastníkům, kteří mají v ÚI pracovní poměr, nebo zde mají svého školitele. Pro ostatní účastníky byla cena předběžně stanovena na 2 810 Kč.

Ubytování

Letos se doktorandské dny uskuteční v Kolíně v hotelu Theresia, a to v termínu 16. - 18. dubna 2019. Doprava z Prahy bude zajištěna hromadně. Zajištěna bude také plná penze včetně coffee-breaků. Pokoje jsou 2-3 lůžkové, v registračním formuláři nám můžete sdělit vašeho preferovaného spolubydlícího.

Prosíme o vyplnění jídelníčku a to nejpozdějí do 14.4.2018 20:00. Pokud si nevyberete, bude vám objednáno jídlo č. 1.

Doprava

V úterý se pojede z Prahy společně vlakem v 9:01 z Masarykova nádraží - sraz je v 8:45 před nádražím. Ve čtvrtek se pak společně vrátíme vlakem, který do Prahy přijíždí v 15:35. Tato forma dopravy je finančně pokryta z prostředků na Doktorandské dny. Proplacení jiné formy dopravy je potřeba si samostatně domluvit s vedoucím oddělení.

Program

Finální program je nyní k dispozici.

Kromě přednášek doktorandů se můžete tradičně těšit na zvané přednášky z různých oborů:

Jednáme také o exkurzi do továrny TPCA Czech, Ltd. a o jízdě vláčkem po řepařské drážce. Exkurze jsou hrazeny Ústavem informatiky. Na programu bude také bowling, který si hradí účastníci sami. Ve formuláři nám prosím sdělte svůj předběžný zájem.

Prezentace

Každý doktorand bude mít na svou prezentaci 20 minut (15 minut přednáška, 5 minut na dotazy posluchačů) a v tomto čase by měl srozumitelně představit svou práci ostatním účastníkům. Jelikož publikum bude oborově různorodé, měl by být kladen důraz zejména na motivaci a úvod do problému. Komunikačním jazykem je angličtina. Na místě bude k dispozici projektor a flipchart s fixou.

Novinkou letošních Doktorandských dnů je, že každý doktorand si vyzkouší funkci chairmana pro jednu přednášku. Každý chairman by měl na začátku stručně představit přednášejícího a uvést jeho přednášku. Během přednášky by chairman měl dbát na dodržení předepsaného času. Na konci pak chairman vyzve obecenstvo k diskuzi, případně si připraví vlastní otázku. Přiřazení chairmanů k přednášejícím je uvedeno ve finálním programu. Každou sekci bude navíc zaštiťovat zkušený chairman z řad vědeckých pracovníků.

Registrace

Registrace byla ukončena. V případě dotazů či zájmu o dodatečnou registraci prosím kontaktujte organizátory emailem.