Pavel Tyl – Osobní stránky
English

Publikace

2011

TYL, PAVEL. Ontology Matching for Web Services Composition. Publikováno: Proceedings of International Conference on e-Technologies and Networks for Development (ICeND 2011), Communications in Computer and Information Science (CCIS), Vol. 171, (Eds. J. J. Yonazi, E. Sedoyeka, E. Ariwa, E. El-Qawasmeh), s. 94–103, Springer 2011. ISBN 978-3-642-22728-8.
Prezentováno: International Conference on e-Technologies and Networks for Development (ICeND 2011), 3.–5. 8. 2011, Dar-es-Salaam, Tanzánie.

ŠPÁNEK, ROMAN – TYL, PAVEL. The Heritage Trust Model. Publikováno: Proceedings of International Conference on Digital Information and Communication Technology and its Applications (DICTAP 2011), Communications in Computer and Information Science (CCIS), Part II, Vol. 167, (Ed. H. Cherifi, J. M. Zain, E. El-Qawasmeh), s. 307–321, Springer 2011. ISBN 978-3-642-22026-5.
Prezentováno: International Conference on Digital Information and Communication Technology and its Applications (DICTAP 2011), 21.–23. 6. 2011, Dijon, Francie.

ŠPÁNEK, ROMAN – TYL, PAVEL – HERNYCH, MILOŠ – HOKR, MILAN – SVOBODA, PŘEMYSL – ŘIMNÁČ, MARTIN – ŠTULLER, JÚLIUS. Bedřichov tunnel – Continual Automated Measurement of Physical Quantities. Publikováno: International Conference on Measurement (Measurement 2011), (Ed. J. Maňka, V. Witkovský, M. Tyšler, I. Frollo), Institute of Measurement Science, SAS, Bratislava, Slovensko, 2011, s. 150–153. ISBN 978-80-969-672-4-7.
Prezentováno: Measurement 2011, 27.–30. 4. 2011, Smolenice, Slovensko.

2010

TYL, PAVEL – ŘIMNÁČ, MARTIN – ŠPÁNEK, ROMAN – ŠTULLER, JÚLIUS – LINKOVÁ, ZDEŇKA – KOZLER, JOSEF – ANTOŠOVÁ, BARBORA – VÁŇA, VOJTĚCH. Tvorba ontologie huminových látek. Publikováno: Výzkumná zpráva V-1098, ÚI AV ČR, 2010, 32 s.

TYL, PAVEL. Ontology Matching in the Context of Web Services Composition. Publikováno: Doktorandské dny 2010, (Ed. D. Kuželová), MATFYZPRESS & ÚI AV ČR, v. v. i., Praha, 2010, s. 108–113. ISBN 978-80-7378-13-3-0.
Prezentováno: Doktorandské dny 2010, 29. 9. – 1. 10. 2010, Heřmanice v Podještědí, Česká republika.

TYL, PAVEL – LOUFEK, JAN. COMP – Comparison of Matched Ontologies in Protégé. Publikováno: Information Technologies – Application and Theory (ITAT 2010), (Ed. D. Pardubská), UK, Bratislava, Slovensko, 2010, s. 107–110. ISBN 978-80-970179-3-4.
Prezentace: Konferencia o informačných (inteligentných) technológiách – aplikácie a teória (ITAT 2010), 21.–25. 9. 2010, Smrekovica, Veľká Fatra, Slovensko.

2009

TYL, PAVEL – LOUFEK, JAN. COMP: Comparing Ontology Matching Plug-in. Publikováno: Next Generation Web Services Practices, (Ed. A. Abraham, D. Húsek, V. Snášel), Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009, s. 44–49. ISBN 978-0-7695-3821-1.
Prezentace: 5. International Conference on Next Generation Web Services Practices (NWeSP 2009), 9.–11. 9. 2009, Praha, Česká republika.

2008

TYL, PAVEL. Možnosti a výzvy matchingu ontologií. Publikováno: Inteligentní modely, algoritmy, metody a nástroje pro vytváření sémantického webu, (Ed. J. Štuller, D. Kuželová, Z. Linková), Reprostředisko UI MFF & ÚI AV ČR, v. v. i., Praha, 2008, s. 175–180. ISBN 978-80-87136-03-4.
Prezentace: Záverečný pracovní seminář projektu SEMWEB, 30. 11. – 2. 12. 2008, Svratka, Česká republika.

TYL, PAVEL. Combination of Methods for Ontology Matching. Publikováno: Doktorandské dny 2008, (Ed. F. Hakl), MATFYZPRESS & ÚI AV ČR, v. v. i., Praha, 2008, s. 125–132. ISBN 978-80-7378-054-8.
Prezentace: Doktorandské dny 2008, 29. 9. – 1. 10. 2008, Jizerka, Česká republika.

TYL, PAVEL – ŘIMNÁČ, MARTIN. Kombinace metod pro srovnání ontologií. Publikováno: Information Technologies – Application and Theory (ITAT 2008), (Ed. P. Vojtáš), UPJŠ, Košice, Slovensko, 2008, s. 113–117. ISBN 978-80-969184-8-5.
Prezentace: Konferencia o informačných (inteligentných) technológiách – aplikácie a teória (ITAT 2008), 22.–26. 9. 2008, Vysoké Tatry, Slovensko.

2007

TYL, PAVEL. Problematika integrace ontologií. Publikováno: Doktorandské dny 2007, (Ed. F. Hakl), MATFYZPRESS & ÚI AV ČR, v. v. i., Praha, 2007, s. 110–115. ISBN 978-80-7378-019-7.
Prezentace: Doktorandské dny 2007, 17.–19. 9. 2007, Malá Úpa, Česká republika.

2006

TYL, PAVEL. Tvorba elektronických dokumentů na bázi XML. Diplomová práce, Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií, vedoucí Doc. Osvald Modrlák, CSc., 2006.