Czech version
Martin Řimnáč
Institute of Computer Science

Institute of Computer Science
Academy of Sciences
of Czech Republic

Ing. Martin Řimnáč, Ph.D.

Email: rimnacm (at) cs.cas.cz

Telefon: +420 26605 3630

Interest

  • Disinformation in RDF repositories
  • Detection of dependency in data samples using mutual information
  • The data collection from web pages, data extraction, data-mining
  • Ranking the web sources
  • Database model generation at the base of input data

Last Activities and Personal Notes

Nižší odhad výpočetní složitosti u kontinuálního odhadu funkčních závislostí

Nižší odhad výpočetní složitosti u kontinuálního odhadu funkčních závislostí

[2012-06-30]

Odhadování funkčních závislostí z dat je technika používaná při automatickém vytváření relačního modelu tam, kde původní model z nejrůznějších příčin chybí. Zatímco běžné metody testují všechny relevantní funkční závislosti na možnou přítomnost dvojice záznamů - protipříkladů ve vstupních datech, napadlo mě pro zpracování proudových dat tento postup otočit; pro všechny příchozí záznamy postupně otestovat relevantní funkční závislosti. Ukázalo se, že tato drobná modifikace dokonce vykazuje nižší složitost - zatímco odhady složitosti běžných metod se opírají po počet záznamů, navržené řešení si postačí s velikostí aktivní domény atributu, jejíž velikost roste nanejvýše stejně rychle jako počet záznamů, avšak v reálných datech v naprosté většině případů velmi znatelně pomaleji.
SOFSEM - international conference introduction

SOFSEM - international conference introduction

Abíčko (Akademický Bulletin) [2012-03-20]

Osmatřicátý ročník respektované mezinárodní konference SOFSEM, která se zabývá aktuálními trendy v informatice a jejímž cílem je propojovat teoretické poznatky s praktickými, se konal od 21. do 27. ledna 2012 ve Špindlerově Mlýně. Vedle základních informatických disciplín se věnoval problematice vývoje webu a softwaru, kryptografii a bezpečnosti i umělé inteligenci. SOFSEM 2012 byl díky své speciální sekci o Turingových strojích začleněn do prestižního cyklu akcí, které jsou dedikovány stému výročí narození Alana Turinga (1912–1954), zakladatele modelu obecného počítacího stroje, analýzy složitosti algoritmů a problému rozhodnutelnosti.
RDF Extractor - Experimental Robot

RDF Extractor - Experimental Robot

[2011-12-15]

Web pages mostly consist of text-formating instructions to be used for the page content rendering. Such formating respect a structure of presented data. Currently, the experiment testing posibilities, how the formating can be used for the data structure estimation, is operating.
Distributed Evaluation of Web Source Quality

Distributed Evaluation of Web Source Quality

Martin Rimnac, Roman Spanek

Datakon 2011, Mikulov [2011-10-15]

The paper descries an approach using a reputation system to evaluate a quality of data provided by data sources on the Internet. The approach is designed to be fully distributed and experiments show that such approach can be used to simplify user decision about which source is more reliable.

Office

Room: 411

Institute of Computer Science
Pod Vodarenskou vezi 2
182 07 Prague

Other Links