English version
Martin Řimnáč
Ústav informatiky

Ústav informatiky
Akademie věd ČR

Ing. Martin Řimnáč, Ph.D.

Email: rimnacm (at) cs.cas.cz

Telefon:(+420) 26605 3630

Obor zájmu

  • Desinformace v RDF úložištích
  • Detekce závislosti v datech pomocí vzájemné informace
  • Získávání dat z webových stránek a metody jejich extrakce
  • Hodnocení datových zdrojů
  • Generování databázového modelu na základě vstupních dat

Poslední aktivity a osobní poznámky

Nižší odhad výpočetní složitosti u kontinuálního odhadu funkčních závislostí

Nižší odhad výpočetní složitosti u kontinuálního odhadu funkčních závislostí

[2012-06-30]

Odhadování funkčních závislostí z dat je technika používaná při automatickém vytváření relačního modelu tam, kde původní model z nejrůznějších příčin chybí. Zatímco běžné metody testují všechny relevantní funkční závislosti na možnou přítomnost dvojice záznamů - protipříkladů ve vstupních datech, napadlo mě pro zpracování proudových dat tento postup otočit; pro všechny příchozí záznamy postupně otestovat relevantní funkční závislosti. Ukázalo se, že tato drobná modifikace dokonce vykazuje nižší složitost - zatímco odhady složitosti běžných metod se opírají po počet záznamů, navržené řešení si postačí s velikostí aktivní domény atributu, jejíž velikost roste nanejvýše stejně rychle jako počet záznamů, avšak v reálných datech v naprosté většině případů velmi znatelně pomaleji.
SOFSEM - mezinárodní setkání informatiků v Čechách

SOFSEM - mezinárodní setkání informatiků v Čechách

Abíčko (Akademický Bulletin) [2012-03-20]

Osmatřicátý ročník respektované mezinárodní konference SOFSEM, která se zabývá aktuálními trendy v informatice a jejímž cílem je propojovat teoretické poznatky s praktickými, se konal od 21. do 27. ledna 2012 ve Špindlerově Mlýně. Vedle základních informatických disciplín se věnoval problematice vývoje webu a softwaru, kryptografii a bezpečnosti i umělé inteligenci. SOFSEM 2012 byl díky své speciální sekci o Turingových strojích začleněn do prestižního cyklu akcí, které jsou dedikovány stému výročí narození Alana Turinga (1912–1954), zakladatele modelu obecného počítacího stroje, analýzy složitosti algoritmů a problému rozhodnutelnosti.
Experimentání robot - RDF Extractor

Experimentání robot - RDF Extractor

[2011-12-15]

Webové stránky se dnes skládají zejména z formátovacích instrukcí, jak vypsat samotný obsah. Toto formátování vychází ze struktury prezentovaných dat. V současné době probíhá experiment testující možnosti, jak extrahovat data pouze na základě formátování a jak z takových dat odhadnout strukturu či je použít pro další pokročilé analýzy.
Centralizované a decentralizované hodnocení kvality webových zdrojů

Centralizované a decentralizované hodnocení kvality webových zdrojů

Martin Řimnáč, Roman Špánek

Datakon 2011, Mikulov [2011-10-15]

Příspěvek se zabývá hodnocením kvality webových stránek. Zatímco klasické metody hodnotí stránky na základě nepřímých měr, článek v souvislosti se sémantickým webem navrhuje použít pro hodnocení obsah měr přímých založených na porovnávání dat prezentovaných zdroji. Příspěvek navrhuje takové centralizované a decentralizované míry a diskutuje jejich vlastnosti a použitelnost laickou veřejností. Použití takových měr je ilustrováno na reálných webových zdrojích prezentujících výsledky tenisových zápasů.

Pracoviště

Místnost: 411

Ústav informatiky AV ČR
Pod Vodárenskou věží 2
182 07 Praha

Ostatní