(www.sosirecr.cz)

Aktivity realizované partnerem projektu

Ústavem informatiky AV ČR, v.v.i.:

Sborník studií "Hovory s informatiky 2010"

podklady pro kvalifikovanou diskusi na seminářích z cyklu "Hovory s informatiky";
autoři studií jsou významní představitelé informatického výzkumu v České republice

Sborník je možné stáhnout po vyplnění formuláře na konci této stránky.

Sborník vznikl v rámci projektu SoSIReČR - Sociální síť informatiků v regionech ČR. Další informace o projektu je možno získat na fóru www.sosirecr.cz/mybb/, dále u vedoucí kanceláře projektu Mgr. Markéty Liškové (liskova@ksi.ms.mff.cuni.cz) a u vedoucích pracovních týmů jednotlivých partnerů.

Všichni, kdož si tento sborník stáhnou, jsou vyzýváni ke sdílení názorů zacílení projektových aktivit nejlépe na diskusním fóru www.sosirecr.cz/mybb/. Je dobře možné, že tyto názory budou uplatněny při rozvoji projektu.

Nabízíme účast na projektových aktivitách. Je možno se zúčastnit regionálních seminářů pořádaných partnerem MFF UK, tří celoprojektových seminářů konaných v každém roce trvání projektu, je možné partnerovi ÚI navrhnout, které další informace o výzkumu a vývoji shromažďovat pro účely vznikajícího informatického webového portálu, případně se na jejich shromažďování podílet. Také je možné zúčastnit se práce pracovní skupiny v rámci aktivit partnera ÚI i s tvůrci portálu z FEL ČVUT diskutovat o způsobu jeho rozvoje. Také budou k disposici výsledky studie VŠE o situaci v oblasti lidských zdrojů v ICT firmách. Zatím na fóru www.sosirecr.cz/mybb/ a později na portálu bude možno diskutovat a ovlivňovat chod projektu a využívat data a znalosti tam shromážděné.

Stažení sborníku

Jméno a příjmení:

Instituce:

Město: