English

 
 
SNA'10     18. - 22. ledna 2010     Zámek Nové Hrady
 
 
SEMINÁŘ NUMERICKÉ ANALÝZY
 
Modelování a simulace náročných
technických problémů

 

 
ZIMNÍ ŠKOLA
 
Numerické lineární algebry
 
 

 


Zaměření semináře:

 • matematické modelování
 • numerické metody řešení PDR
 • numerická lineární algebra

 

 • efektivní implementace numerických metod
 • využití paralelních výpočtů
 • modelování a simulace náročných technických problémů

 

Zimní škola (tutorial) se skládá z přednášek:

 1. Adaptive methods for PDE-eigenvalue problems (A. Miedlar, ve spolupráci s V. Mehrmannem)
  • Grid adaptation based on the error estimation
  • Adaption based on discretization and iteration errors
  • Open problems and research challenges
 2. A posteriori error estimates and stopping criteria for iterative solvers (P. Jiránek)
 3. On numerical approximation of the scattering amplitude $c^*A^{-1}b$ (P. Tichý)
 4. Local projection stabilization in the finite element method (P. Knobloch)
 5. Solution of linear algebra systems arising from the compressible Navier-Stokes equations (V. Dolejší)
 6. Information entropy and information spaces in the analysis of time-lapse microscopic image: way towards non-linear dynamic model of living cell (J. Urban, J. Vaňek, P. Císař, D. Štys)

Podrobnější informace o předběžném programu semináře (soubor PDF), odkaz na sbornik semináře (soubor PDF), slidy plenární přednášky A. Miedlar (soubor PDF) a plenární přednášky P. Knoblocha (soubor PDF) a fotky.


Programový výbor:
 

Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc.

ÚGN AV ČR Ostrava

Prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc.

VŠB-TU Ostrava

Prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc.

ČVUT Praha

Prof. RNDr. Zdeněk Strakoš, DrSc.

MFF UK Praha

doc. Ing. Dr. Miroslav Rozložník

ÚI AV ČR Praha

 
 
Organizační výbor:

H. Bílková, V. Císařová, M. Rozložník, J. Duintjer Tebbens, Š. Papáček,   P. Tichý, M.  Tůma 

Korespondence a sekretariát:
 

Ústav informatiky AV ČR

Hana Bílková

Pod Vodárenskou věží 2

182 07 Praha 8 – Libeň

 

Tel.:

26605 3220
26605 3140

Fax:

28658 5789

E-mail:

hanka@cs.cas.cz


Přednášky a sborník:
 
Na semináři budou k dispozici dataprojektor s počítačem, zpětný projektor a tabule pro prezentaci příspěvků.
 
Sborník příspěvků ze semináře bude publikován ve formě rozšířených abstraktů v českém nebo anglickém jazyce. Rozsah každého abstraktu je omezen na maximálně 4 strany A4. Pro přípravu abstraktu prosím použijte styl pro LaTeX2e: sna.cls. Vzorové příklady abstraktů napsaných v anglickém jazyce: example.tex, example.ps.
 
Termín pro zaslání abstraktů (elektronicky) je stanoven na 15.12.2009.


Místo konání a registrace:

 
 

 
 

Místo konání semináře je konferenční centrum Nové Hrady.  Konferenční centrum je umístěno v historickém objektu empírového zámku v Nových Hradech na jihu Čech (mapa). Je součástí akademického a univerzitního centra, které je tvořeno Ústavem systémové biologie a ekologie Akademie věd České republiky a Ústavem fyzikální biologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.. Konferenční centrum zajišt'uje realizaci různorodých seminářů, meetingů, konfe­rencí a workshopů. Od roku 2001, kdy zahájilo svou činnost, bylo úspěšně uspořádáno mnoho akcí, kterých se zúčastnili nejen lidé z České Republiky ale i celého světa. Pro realizaci těchto vědeckých a vzdělávacích setkání má konferenční centrum k dispozici rozsáhlé prostory budovy zámku, který byl vybudovaný rodem Buquoyů na počátku 19.století a v minulosti sloužil jako panské sídlo. Pro přednáškové účely lze plně využít zrcadlový a divadelní sál, modrý salón a počítačové učebny. Studenti a účastníci mají možnost být ubytováni přímo v prostorách zámku. Součástí areálu je i zámecký park, který může zpříjemnit nejednu přestávku či večer strávený v Nových Hradech.


K širší propagaci semináře je možné použít oficiální pozvánku, jejíž součástí je závazná přihláška (soubor PDF nebo DOC). Registraci je možné provést rovněž prostřednictvím následujícího elektronického formuláře.

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ
 


Termín pro přihlášení účastníků a oznámení názvu příspěvku je stanoven na 30.11.2009.


Účastnický poplatek:
 
Poplatek ve výši 6380 Kč (5360 Kč + 19% DPH), pro studenty 4712 Kč (3960 Kč + 19% DPH), zahrnuje náklady na ubytování, plnou penzi, účast na přednáškách, výlet, sborník a další materiály semináře, občerstvení během konání akce a účast na zahajovacím a společenském večeru.
 
Poplatek prosím zašlete na účet:

 

ČSOB - Ke Stírce 60, Praha 8

 

Číslo účtu / kód banky:

131312223 / 0300

 

Variabilní symbol:

999

 

Konstantní symbol:

0308


Potvrzení o přijaté platbě bude vystaveno na předem vyplněných formulářích (soubor DOC).
 
Termín pro zaplacení účastnického poplatku je stanoven na 11.1.2010. Výjimečně lze zaplatit účastnický poplatek při registraci. Při podání závazné přihlášky a neúčasti na konferenci či nezaplacení vložného bude účtován storno poplatek ve výši 50%.


 
 

 
 

Poslední modifikace: 12.10.2009