[home] => [teaching] => [ail026]

ail026 - theoretical issues of neural networks: approximation

abstract

na přednášce bude vyšetřována vlastnost universální aproximace na různých architekturách ns (vícevrstvý perceptron, rbf sítě, gaussian bars) a funkční ekvivalence ns pro genetické učení.

outlines

references

on-line resources

charles university lecture info