[home] => [teaching] => [ail025]

ail025 - evolutionary computation

abstract

evoluční modely, programování, strategie, genetické algoritmy a programování. klasifikační systémy, adaptivní chování. celulární automaty. řešení kombinatorických problémů.

outlines

references

on-line resources

charles university lecture info