next up previous

ENGLISH VERSION


Ladí - neladí: Tóny fenoménu El Niño

Když orchestr nebo hudební skupina neladí, posluchači jsou nešťastní a zklamaní. V přírodě naší planety existuje orchestr, jehož naladění vede k neštěstím a katastrofám. Jmenuje se El Niño.

El Niño – Jižní oscilace je přírodní klimatické kyvadlo, které vychyluje teploty v tropickém Pacifiku buď do chladné (La Niña), nebo teplé fáze (El Niño). Amplitudy těchto výkyvů se mění od malých do extrémních hodnot, přičemž jejich extrémní hodnoty výrazně ovlivňují globální klima Země. Způsobují, například, sucho v Asii a v Austrálii a současně záplavy v Jižní Americe. Perioda tohoto kyvadla je nepravidelná, pohybuje se mezi dvěma až sedmi lety, avšak kyvadlo dosahuje svých krajních hodnot ve stejné části roku. Řečeno matematickým jazykem, pomalé cykly El Niño jsou synchronizovány s ročním cyklem. Studiem synchronizace a kauzálních vztahů oscilací různých frekvencí se zabývá tým Milana Paluše z Ústavu informatiky AV ČR. Pomocí originálních matematických a výpočetních metod čeští vědci, ve spolupráci s americkými kolegy, identifikovali základní oscilační komponenty, neboli tóny, fenoménu El Niño, popsali jejich interakce a ukázali, jak synchronizace, neboli sladění těchto tónů, vede ke vzniku extrémních projevů Jižní oscilace. Naopak, rozladěné tóny – desynchronizované oscilace charakterizují klidné období bez výrazných odchylek teplot nebo srážek od dlouhodobého normálu. Tento významný vědecký výsledek, publikovaný v NPJ Climate and Atmospheric Science, - časopis prestižní skupiny Nature, umožní lepší pochopení a spolehlivější predikci extrémních projevů El Niño a jejich dopadů na globální klima.


Rozladěné tóny (oscilace) fenoménu El Niño charakterizují normální klimatické podmínky. Sladěné tóny (synchronizované oscilace) vedou k extrémním událostem, jako jsou záplavy na jednom kontinentu a extrémní sucha v jiné části světa. (Fotografie jsou ilustrativní, křivky vznikly zpracováním skutečných klimatických dat.)

Ohlasy v médiích:© Milan Palus 2018