next up previous

ENGLISH VERSION


Vliv klimatické oscilace s periodou 7-8 let na proměnlivost teplot v Evropě


Meziroční střídaní teplotních trendů typu "teplá zima, chladná zima" je ovlivněno, kromě působení globální změny a náhodné proměnlivosti počasí, také klimatickou oscilací s periodou kolem 7-8 let. Sama o sobě je tato oscilace velmi slabá, její amplituda je menší než půl stupně Celsia. Avšak v důsledku nově objeveného jevu meziškálových interakcí (M. Paluš, Phys. Rev. Lett. 112, 078702, 2014) tato slabá oscilace způsobuje podstatně větší změny v krátkodobé proměnlivosti teplot vzduchu. Nejvíce jsou ovlivněny teploty v zimě. Rozdíly mezi průměrnými zimními teplotami v různých částech 7-8-letého cyklu ve střední Evropě můžou přesahovat 4 stupně Celsia. Takovéto změny průměrných sezónních teplot mohou citelně ovlivnit naši ekonomiku, zemědělství, turistický ruch i celkově naše životy. Proto je důležité pochopit fyzikální mechanismy těchto změn a najít algoritmy k jejich předpovídaní. Tento vědecký výsledek, který byl získán týmem M. Paluše v Ústavu informatiky AV ČR ve spolupráci s americkými kolegy z Wisconsinské university v Milwaukee, byl publikován v prestižním časopisu Geophysical Research Letters.

Obrázek: Vliv 7-8 leté oscilace (barevně kódovaný ve stupních Celsia) na průměrné zimní teploty v Evropě.

© Milan Paluš 2016