nadpisÚvodní stránkaRegistracePříspěvkyTřešť a okolí


Český a slovenský seminář o kognici a umělém životě
Zámecký hotel Třešť, 28.5. – 1. 6. 2006

Seminář s několikaletou tradicí poskytuje prostor pro prezentaci výsledků a záměrů odborníků v oblasti kognice, umělého života a umělé inteligence z Čech a Slovenska. Cílem semináře je i hledání transdisciplinárního dialogu mezi vědními disciplínami spojenými zájmem o tuto široce chápanou oblast vědy.

Nové!
Plné texty článků ze sborníku


Stáhněte si soubor obsahující program konference.
Stáhněte si soubor obsahující abstrakty přijatých příspěvků a obsah sborníku.

Důležitá data:

Termín pro registraci a zaslání abstraktů: 27. 2.2006
Termín pro zaslání finální verze příspěvků: 10. 4. 2006
Termín zaplacení konferenčního poplatku: 20. 4. 2006
Konání semináře: 28.5. – 1. 6. 2006

Abstrakty a příspěvky zasílejte na adresu: hana.cerninova@fpf.slu.cz
Další informace vám rádi poskytneme na stejné adrese nebo telefonicky na čísle: (00420) 553 684 368.

Zvaní přednášející:

Mgr. Libor Běhounek - Ústav informatiky AV ČR
Kurt Gödel – život, výsledky a jejich význam

doc. Ing. Ivan M. Havel, CSc., PhD. - ředitel Centra pro teoretická studia

prof. RNDr. Ladislav Kováč, DrSc. - Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Princípy molekulárnej kognície

Zvláštní sekce:

Umělý život a umělá inteligence v počítačových hrách
organizuje Mgr. Cyril Brom - Matematicko-fyzikální fakulta UK

Odborní garanti semináře:

prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc. - Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU
v Opavě
prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc. - Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislavě
doc. PhDr. Karel Pstružina, CSc. - Fakulta informatiky a statistiky VŠE
doc. Ing. Petr Sosík, Dr. - Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU v Opavě
prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc. - Ústav informatiky AV ČR

Organizační výbor:

Hana Černínová - Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU v Opavě
Alena Hlaváčová - Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU v Opavě
ing. Jan Burian - Fakulta informatiky a statistiky VŠE
Hana Klímová - Ústav informatiky AV ČR