Pracovní místo na projektu „Urbanizace předpovědi počasí, kvality ovzduší a klimatických scénářů pro Prahu“

Ústav informatiky AV ČR, v. v. i., vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici doktorand (případně postdoktorand) v projektu Urbi Pragensi („Urbanizace předpovědi počasí, kvality ovzduší a klimatických scénářů pro Prahu“ s registračním číslem CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000383 v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR).

[ Ostatní příležitosti ]

Informace

  • Předpokládaná doba trvání projektu je 8 měsíců.
  • Úvazek na pozici je 0,5.
  • Náplní práce bude testování a úpravy meteorologických, chemických a mikroměřítkových atmosférických modelů pro potřeby urbanizace, práce na systémech přípravy vstupů a práce na výstupních a prezentačních systémech.
  • Podmínkou je základní znalost programování v prostředí Python, Fortran nebo C.
  • Výhodou je zkušenost s výkonnými výpočetními systémy, s paralelním rozhraním MPI a operačním systémem Linux.
  • Nabízíme práci v mezioborovém vědeckém týmu (MFF UK, ÚI AV ČR, ČHMÚ) s velmi dobrou možností dalšího odborného růstu. Mzdové podmínky dle vnitřního předpisu.

Podrobnější údaje je možno obdržet na e-mailové adrese: (email) (RNDr. Jaroslav Resler, Ph.D., řešitel projektu).

Přihlášky do konkurzu se strukturovaným životopisem a motivačním dopisem posílejte na e-mailovou adresu (email), případně na adresu Ústav informatiky AV ČR, v. v. i., Pod Vodárenskou věží 271/2, 182 07 Praha 8, nejpozději do 22. 11. 2019. Přihlášení uchazeči budou písemně vyrozuměni.