Informace o Ústavu informatiky AV ČR

Ústav informatiky je v souladu se svou zakládací listinou institucí základního výzkumu. Jeho hlavní cíle jsou:

  • provádět výzkum v oblasti informatiky v souladu s aktuálními trendy v teorii a aplikacích informatiky a tyto trendy také spoluvytvářet;
  • přenášet získané znalosti do společnosti, konkrétně vědecké komunitě, studentům a aplikačním oblastem vědy a výzkumu.

Historie Ústavu informatiky

1975 (1. červenec)
Ústav byl založen jako Centrální výpočetní středisko (CVS) Československé akademie věd (ČSAV).

1980 (1. listopad)
Změna názvu ústavu na Středisko výpočetní techniky (SVT) Československé akademie věd a transformován na vědecký ústav Československé akademie věd.

1991 (10. leden)
Změna názvu ústavu na Ústav informatiky a výpočetní techniky (ÚIVT) Československé akademie věd.

1992 (31. prosinec) Ústav se stal pracovištěm Akademie věd České republiky (AV ČR).

1998 (1. červenec) Změna názvu ústavu na Ústav informatiky AV ČR.

2007 (1. leden) Ústav se stal veřejnou výzkumnou institucí (v. v. i.).

V osmdesátých letech 20. století byl hlavní činností ústavu výzkum technických a programových metod pro výpočetní a informační systémy. Ústav dále poskytoval výpočetní služby a metodickou podporu dalším ústavům Československé akademie věd.

V devadesátých letech 20. století byl ústav postupně transformován na standardní vědeckou instituci provádějící hlavně základní výzkum v informatice.