English version is here.

 

 

Eduroam

Projekt eduroam ( EDUcation RAOMing ) je mezinárodní projekt, který spojuje jednotlivé evropské výzkumné a vzdělávací instituce a umožňuje jeho účastníkům připojit se k bezdrátové síti po celé Evropě.. To znamená, že eduroam umožňuje, aby se kdokoli z organizace poskytující služby eduroam mohl připojit k síti eduroam na kterékoli z ostatních sítí eduroam po celém světě. Připojení je přitom podmíněno ověřením uživatele v jeho mateřské síti. Pro připojení v kterékoli síti eduroam vám tedy stačí jediné uživatelské jméno a heslo. Stránky eduroam pro ČR obsahují seznam míst, kde je možné službu využívat. Centrální stránky eduroam poskytují komplexní informace o projektu eduroam ve světě (anglicky).

Eduroam v ÚI AV ČR

Všichni uživatelé počítačové sítě ÚI mají možnost využívat služby eduroam. Pracovníci odd 41 pracovníka zavedou na požádání do systému.

Na počítači, ze kterého se chcete připojit, je potřeba nastavit potřebné parametry pro připojení. Následují provizorní návody převzaté z jiných pracovišť:

 Návod pro připojení k síti eduroam pro WinXP

Návod pro připojení k síti eduroam pro Windows 7

Další návody např. zde

 pro mobilní zařízení se symbianem.

Podmínky připojení

Pravidla pro používání sítě eduroam jsou definovány roamingovou politikou této sítě. Uživatelé mají následující povinnosti:

  • Každý uživatel roamingu je povinen se řídit podmínkami roamingu hostující a domácí sítě a dále zásadami přijatelného užití akademické sítě CESNET - viz www.cesnet.cz.
  • Každý uživatel roamingu je povinen okamžitě reagovat na výzvy a pokyny správy sítě hostující i domácí sítě a roamingového centra CESNETu.
  • Každý uživatel roamingu je plně odpovědný za zneužití svých osobních údajů (heslo, certifikát, ...), umožňujících mu přístup do sítě.
Technické parametry přístupových bodů v UI AV ČR
  • SSID: eduroam
  • Autentizace: 802.1x
  • Zabezpečení: WPA nebo WPA2
  • Šifrování: AES
  • IP adresy: veřejné
  • Některé odchozí služby mohou být blokovány firewallem.
  • Síť eduroam je oddělena od běžného provozu ÚI AV ČR.
Pokrytí
Eduroam je dostupný v zasedacích místnostech 109, 318,419 a v místnostech knihovny UI a knihovny Orientálního ústavu.V omezené míře jsou signálem pokryty i místnosti v blízkém okolí uvedených místností.

Kontakt
wifi@cs.cas.cz

Název a logo eduroam jsou registrovanou ochranou známkou společnosti TERENA.