Juruš Pavel, Mgr., Ph.D.

Odborný pracovník výzkumu a vývoje
Oddělení: Oddělení transferu technologií a znalostí
Telefon: +420 266 053 270
Kancelář:
Email: (email)
WWW: http://www.cs.cas.cz/~jurus

Výsledky