Books of ICS Authors

Knihy autorů UI vydané v zahraničí (od r. 2000)

Knihy autorů UI vydané v ČR (od r. 2000)

 • Čáp, P. – Koťátko, P. – Malý, M. – Maxová, H. – Šulc, J. – Vízek, M. – Vondra, V. – Zindr, V.:
  Bronchiální hyperreaktivita a její souvislosti.
  Praha : Mladá fronta, 2017. 190 s. ISBN 978-80-204-4495-0.
 • Řezanková, H.:
  Analýza dat z dotazníkových šetření (4. přepracované vydání).
  Praha : Professional Publishin, 2017. 225 s. ISBN 978-80-906594-8-3.
 • Pekár, S. – Brabec, M.:
  Modern Analysis of Biological Data. Generalized Linear Models in R.
  Brno : Masarykova univerzita, 2016. 245 s. ISBN 978-80-210-8019-5.
 • Cintula, P. – Noguera, Carles – Lávička, T.:
  Slabě implikativní logiky. Úvod do abstraktního studia výrokových logik.

  Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015. 110 s. ISBN 978-80-7308-576–6.
 • Štuka, Č. – Martinková, P. – Vejražka, M. – Trnka, J. – Komenda, M.: 
  Testování při výuce medicíny. Konstrukce a analýza testů na lékařských fakultách.
  Praha : Karolinum, 2013. 156 s. ISBN 978-80-246-2369-6. Sign C 3545
 • Duintjer Tebbens, J. – Hnětynková, I. – Plešinger, M. – Strakoš, Z. – Tichý, P.:
  Analýza metod pro maticové výpočty: Základní metody.
  Praha : Matfyzpress, 2012. 308 s. ISBN 978-80-7378-201-6. Sign C 3420
 • Zvárová, J. – Mazura, I. – Bendlová, B. – Kalina, J. – Kolář, M. – Krylov, V. – Lukeszová, L. – Mácha, J. – Rídl, J. – Schneider, B. – Strnad, H. – Ulbrich, P. – Vajdová, E. – Valenta, Zdeněk – Včelák, J.:
  Metody molekulární biologie a bioinformatiky.
  Praha : Karolinum, 2012. 343 s. (Biomedicínská informatika : 5). ISBN 978-80-246-2150-0. Sign B 4340/5
 • Pekár, S. – Brabec, M.:
  Moderní analýza biologických dat. Lineární modely s korelacemi v prostředí R.
  Brno : Masaryk University Press, 2012. 265 s. ISBN 978-80-210-5812-5.
 • Klán, P. – Gorez, R.:
  Process Control.
  Prague : FCC Public, 2011. 367 s. ISBN 978-80-86534-17-6. Sign A 890
 • Zvárová, J. – Lhotská, L. – Přibík, V. – Adášková, J. – Brechlerová, D. – Hanzlíček, P. – Huptych, M. – Kopecký, M. – Papíková, V. – Potůček, J. – Přečková, P. – Říha, A. – Svátek, V. – Šárek, M. – Zitová, B. – Zvára, K.:
  Data a znalosti v biomedicíně a zdravotnictví.
  Praha : Karolinum, 2010. 427 s. (Biomedicínská informatika : 4). ISBN 978-80-246-1805-0. Sign B 4340/4
 • Pekár, S. – Brabec, M.:
  Moderní analýza biologických dat. Zobecněné lineární modely v prostředí R.
  Praha : Scientia, 2009. 235 s. ISBN 978-80-86960-44-9. Sign C 3427
 • Řezanková, H. – Húsek, D. – Snášel, V.:
  Shluková analýza dat (druhé rozšířené vydání).
  Praha : Professional Publishing, 2009. 218 s. ISBN 978-80-86946-81-8. Sign C 2701a
 • Zvárová, J. – Svačina, Š. – Valenta, Z. – Berka, P. – Buchtela, D. – Jiroušek, R. – Malý, M. – Papíková, V. – Peleška, J. – Rauch, J. – Vajda, I. – Veselý, A. – Zvára, K. – Zvolský, M.:
  Systémy pro podporu lékařského rozhodování.
  Praha : Universita Karlova – nakladatelství Karolinum, 2009. 504 s. (Biomedicínská informatika : 3). ISBN 978-80-246-1732-9. Sign B 4340/3
 • Šebesta, V. – Šebestová, M. – Sedláček, M. – Shejbalová, M. – Millerová, J.:
  Komentované vydání ONR 49002-1 Management rizik pro organizace a systémy.
  Praha : Český normalizační institut, 2008. 54 s. ISBN 978-80-7283-256-9.
 • Novák, M. – Bouchner, P. – Faber, J. – Votruba, Z. – Novotný, S. – Pěkný, J. – Tichý, T. – Kozumplík, M.:
  Senioři za volantem.
  Praha : Ústav informatiky AV ČR a Fakulta dopravní ČVUT, 2008. 139 s. ISBN 978-80-87136-02-7. Sign C 2896
 • Čermák, F. – Adamovičová, A. – Pešička, J. – Savický, P. – Šimandl, J. – Šonková, J.:
  Frekvenční slovník mluvené češtiny.
  Praha : Karolinum, 2007. 510 s. ISBN 978-80-246-1425-0.
 • Šebesta, V. – Štverka, V. – Šebestová, M. – Steiner, F. – Sedláček, M.:
  Směrnice pro řízení rizik souvisejících s informační bezpečností. Komentované vydání normy BS 7799-3:2006. Praha : Český normalizační institut, 2007. 90 s. ISBN 978-80-7283-239-2.
 • Řezanková, H. – Húsek, D. – Snášel, V.:
  V. Shluková analýza dat.
  Praha : Professional Publishing, 2007. 196 s. ISBN 978-80-86946-26-9. Sign C 2701
 • Vignerová, J. – Riedlová, J. – Bláha, P. – Kobzová, J. – Krejčovský, L. – Brabec, M. – Hrušková, M.:
  6. celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže 2001 Česká republika.
  Praha : PřF UK a SZÚ, 2006. 236 s. ISBN 80-86561-30-5.
 • Nedoma, J. – Stehlík, J. – Bartoš, M. – Denk, F. – Džupa, V. – Fousek, J. – Hlaváček, I. – Klézl, Z. – Květ, I.:
  Biomechanika lidského skeletu a umělých náhrad jeho částí.
  Praha : Karolinum, 2006. 491 s. ISBN 80-246-1227-5. Sign B 4340/2
 • Šebesta, V. – Štverka, V. – Steiner, F. – Šebestová, M.:
  Praktické zkušenosti z implementace systému managementu bezpečnosti informací podle ČSN BS 7799-2:2004 a komentované vydání ISO/IEC 27001:2005.
  Praha : Český normalizační institut, 2006. 64 s. ISBN N.
 • Bláha, P. – Krejčovský, L. – Jiroutová, L. – Kobzová, J. – Sedlak, P. – Brabec, M. – Riedlová, J. – Vignerová, J.:
  Somatický vývoj současných českých dětí. Semilongitudinální studie.
  Praha : Karlova univerzita, 2006. 345 s. ISBN 80-86591-24-0.
 • Holeňa, M.:
  Statistické aspekty dobýváno znalostí z dat.
  Praha : Karolinum, 2006. 106 s. (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze). ISBN 80-246-1186-4.
 • Salač, V. – Neruda, R. – Kubálek, T.:
  Sídliště doby laténské a římské v Březně u Chomutova. Kvantitativní vlastnosti keramických souborů.
  Praha : Oeconomica, 2006. 121 s. ISBN 80-245-1150-9. Sign A 864
 • Přibyl, P. – Novák, M.:
  TP98 Technologické vybavení silničních tunelů.
  Praha : Ministerstvo dopravy – OPK, 2006. 101 s. ISBN 80-239-0110-9.
 • Novák, M. – Přenosil, V. – Svítek, M. – Votruba, Z.:
  Problémy spolehlivosti, životnosti a bezpečnosti systémů.
  Praha : Vydavatelství ČVUT, 2005. 268 s. ISBN 80-903298-2-9. Sign C 2258/3
 • Rohn, J.:
  Lineární algebra a optimalizace.
  Praha : Karolinum, 2004. 199 s. (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze). ISBN 80-246-0932-0. Sign A 829
 • Novák, M. – Votruba, Z. – Faber, J.:
  Problems of Reliability in Interactions between Human Subjects and Artificial Systems.
  ÚI AVČR Praha : Praha, 2004. 219 s. (Edice monografií NNW : 2). ISBN 80-903298-1-0. Sign C 2258/2
 • Novák, M. – Šebesta, V. – Votruba, Z.:
  Bezpečnost a spolehlivost systémů.
  Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. 160 s. ISBN 80-01-02807-0. Sign A 793
 • Bencko, V. – Hrach, K. – Malý, M. – Pikhart, H. – Reissigová, J. – Svačina, Š. – Tomečková, M. – Zvárová, J.:
  Statistické metody v epidemiologii. Svazek 1, 2.
  Praha : Karolinum, 2003. 505 s. (Biomedicínská statistika : III). ISBN 80-246-0765-4. Sign B 4387/1 a B 4387/2
 • Klán, P. – Jindřich, J.:
  WWW pro zelenáče.
  Praha : Neocortex, 2003. 320 s. ISBN 80-86330-09-5. Sign C 2259
 • Zvárová, J. – Hanzlíček, P. – Hejl, H. – Jirkovec, Z. – Pikhart, H. – Přibík, V. – Smitková, V. – Zvára, K.:
  Základy informatiky pro biomedicínu a zdravotnictví.
  Praha : Karolinum, 2002. 163 s. ISBN 80-246-0609-7. Sign B 4340
 • Fiedler, M.:
  Matice a grafy v euklidovské geometrii.
  Praha : DIMATIA, 2001. 149 s. ISBN 80-238-7344-X. Sign B 4317
 • Zvárová, J. – Mazura, I. – Svatoš, J.:
  Stochastická genetika. Praha : Karolinum, 2001. 171 s. (Biomedicínská statistika : II). ISBN 80-246-0264-4. Sign B 4384